nazaj na ostala področja

Energetska učinkovitost

Učinkovita raba energije za posameznika predstavlja uporabo sodobnih tehnologij in ukrepov, ki porabijo manj energije za doseganje enakih ciljev. Učinkovita raba energije je ključna v boju proti podnebnim spremembam in pri razvoju v trajnostno in nizkoogljično družbo.

Učinkovito ravnanje z energijo se začne pri naši odločitvi. Kot posamezniki lahko pri ogrevanju, umivanju, kuhanju in razsvetljavi z enostavnimi spremembami zmanjšate porabo energije in tako pripomorete k trajnostni porabi naravnih virov in energije. Z LED sijalkami lahko napram običajnim prihranite tudi do 80 odstotkov električne energije.

Izberite si vsaj en sklop nasvetov in spremenite svoje navade: