nazaj na ostale nasvete

Pretirana živinoreja

Namen tega nasveta ni, da bi vsejedce prepričevali v korenite spremembe prehranjevalnih navad. A bistveni prispevek k segrevanju ozračja ima tudi živinoreja, ki v Sloveniji od vseh izpustov prispeva od 6 do 7 odstotkov, kar predstavlja glavni vir izpustov v kmetijstvu. V letu 2017 je govedoreja prispevala 66,9 odstotka vseh emisij iz kmetijstva, najpomembnejši vir emisij v govedoreji pa je metan, ki se sprosti iz prebavil.
Kolikor se da, zmanjšajte uživanje govedine in zaužijte manj mlečnih izdelkov.

Izberite si vsaj en sklop nasvetov in spremenite svoje navade: