nazaj na ostala področja

Trajnostna mobilnost

V urbanih in drugih okoljih z velikimi gostotami prometa je postal promet glavni onesnaževalec ozračja, izjemno visoka odvisnost motoriziranega prometa od fosilnih goriv pa ga uvršča med največje vire toplogrednih plinov, ki povzročajo podnebne spremembe.

Z naraščanjem prometa se veča poraba goriva, povečujejo pa se tudi onesnaženje zraka, hrup, zastoji, nesreče in poraba prostora.

Ste vedeli, da v Sloveniji opravimo 69 odstotkov potovanj z avtomobilom? Promet predstavlja daleč največji vir, v letu 2018 kar 52,9 odstotkov toplogrednih plinov. Trajnostna mobilnost zato ob učinkovitem zagotavljanju dostopnosti, upošteva vidike trajnostnega razvoja, posebna skrb je torej namenjena učinkovitemu pretoku ljudi in blaga s hkratnim minimal-nim negativnim vplivom na okolje.

Izberite si vsaj en sklop nasvetov in spremenite svoje navade: